Liên hệ: 02436343125     

Tuyển dụng

Cty CP Đầu tư & Xuất Nhập khẩu Bình Minh đang cần tuyển nhân sự cho các vị trí: Cán bộ kỹ thuật hiện trường
Cty CP Đầu tư & Xuất Nhập khẩu Bình Minh đang cần tuyển nhân sự cho các vị trí: Cán bộ kỹ thuật phụ trách hồ sơ
Cty CP Đầu tư & Xuất Nhập khẩu Bình Minh đang cần tuyển nhân sự cho các vị trí: Nhân viên kinh doanh - Quản trị web

Tin tuyển dụng