Liên hệ: 04.36343125     

Giới Thiệu

Lĩnh vực hoạt động - kinh doanh

Khai thác chế biến khoáng sản làm vật liệu đá xây dựng & trang trí.

Sản xuất, kinh doanh VLXD và xuất khẩu đá xây dựng, đá granite.

Vận tải hàng hóa đường bộ, đường sông.

Xây lắp các công trình công nghiệp, thủy lợi, giao thông.