Liên hệ: 04.36343125     

Thương mại - Dịch vụ

Sản xuất, kinh doanh VLXD và xuất khẩu đá xây dựng, đá granite.

Khai thác - Chế biến

Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu đá xây dựng & trang trí.

Vận tải hàng hóa

Vận tải hàng hóa đường bộ, đường sông.

Xây lắp công trình

Xây lắp các công trình công nghiệp, thủy lợi, giao thông.

Ảnh sự kiện